Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Головна  /  Юридична допомога водiям  /  Розділ 14. Звернення до суду

14. Звернення до суду

Необхідні документи для звернення до суду

 

1 Позовна заява

Позовна заява — це документ, який засвідчує звернення до суду за захистом порушеного права або законних інтересів.

Форма і зміст позовної заяви визначені Кодексом адміністративного судочинства України1:
– Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути направлена до адміністративного суду поштою.
– Письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланку позовної заяви, наданого судом.

Позовна заява має містити:

  • найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява;
  • ім’я (найменування) позивача, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;
  • ім’я (найменування) відповідача, посаду та місце служби посадової або служ бової особи, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;
  • зміст позовних вимог та викладення обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а у випадку подання позову до декількох відповідачів, – зміст позовних вимог відносно кожного з відповідачів;
  • у випадку необхідності – клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати послуг та забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги, про призначення судової експертизи, про витребування доказів, про виклик свідків і т. п.;
  • перелік документів та інших матеріалів, які додаються (копії протоколу, постанови, схема ДТП, фото-, відеоматеріали та ін.).

2 Копія протоколу про адміністративне правопорушення та копія постанови про адміністративне правопорушення, якщо постанова була винесена на місці співробітником ДАІ.

3 Документ, який підтверджує сплату судового збору.

При зверненні до адміністративного суду з позовом, заявник має сплатити судовий збір2. Розмір судового збору визначений статтею 4 Закону України «Про судовий збір».

4 Якщо позовна заява подається представником, до позовної заяви додається довіреність або інший документ, який підтверджує його повноваження.

Позовна заява з документами, що додаються, подається до суду у трьох екземплярах. Перший екземпляр призначений для суду, другий буде відправлений відповідачу, а третій залишиться у вас з відміткою суду про прийняття позовної заяви.
У випадку якщо позовна заява не відповідає вищевказаним вимогам, відсутні додані документи або не сплачений судовий збір – суд виносить рішення «про залишення заяви без ходу» та дає позивачу час для виправлення недоліків3.
Рекомендуємо звернутися за допомогою до спеціаліста, який допоможе вам грамотно скласти позовну заяву.

1Статті 105 та 106 КАСУ

ВАЖЛИВО:
Постанова про стягнення штрафу вступає в законну силу після закінчення строку оскарження. Це означає, що ви не зобов’язані сплачувати штраф до закінчення розгляду справи у суді.

2Стаття 3 Закону України «Про судовий збір»

3Стаття 108 КАСУ

Дії у суді

 

Після прийняття позовної заяви судом буде призначена дата розгляду вашої справи. Вам повинні надіслати повістку, у якій буде вказана дата розгляду справи, на пошту або передати її зміст телефоном, факсом, електронною поштою. Рекомендуємо також самостійно уточнити цю інформацію в канцелярії суду, оскільки поштові повідомлення можуть прийти із запізненням або не прийти зовсім.
У процесі судового засідання суд знайомиться з матеріалами справи, вислуховує думки та розглядає докази кожної зі сторін. Поясніть судді, чому ви не згодні зі звинуваченнями на вашу адресу, а також попросіть розглянути всі надані докази. Якщо у вас є свідки, які можуть підтвердити ваші слова, попросіть суддю викликати свідків для надання доказів.

Ключові питання, які може задавати суддя

Питання: Чи підтримуєте ви свій позов?
Відповідь на це питання повинна відображати згоду з вимогами за вашим позовом.
Рекомендована відповідь: Так, позов підтримую у повному обсязі.

Питання: Що ви хочете від суду?
У позовній заяві ви вказали вимоги, наприклад, відмінити протокол та постанову.
Рекомендована відповідь: Прошу суд задовольнити мої вимоги за позовом у повному обсягу.
Або процитуйте свої вимоги, вказані у заяві.

Питання: Які у вас є докази?
Пам’ятайте, що у адміністративній справі обов’язок доводити вашу провину покладається на відповідача, якщо він заперечує ваш позов4
Рекомендована відповідь: Згідно зі статтею 71 КАСУ доводити мою провину повинен відповідач, якщо він не згоден з вимогами позову.

Питання: Що у показаннях інспектора викликало вашу незгоду?
Ваша незгода повністю відображена у позовній заяві. Ви можете ще раз усно розповісти, як все було, або просто послатися на ваш позов.
Рекомендована відповідь: Всі претензії відображені у моїй позовній заяві.

Питання: Ви раніше порушували Правила дорожнього руху?
Це питання ніякого відношення до справи не має, тому згадувати будь-які подробиці ви не зобов’язані.
Рекомендована відповідь: оскільки я завжди дотримувався Правил дорожнього руху, вважаю звинувачення на мою адресу необґрунтованими, тому я й звернувся до суду з цим позовом.

4Стаття 71 КАСУ

Заключна частина судового розгляду

 

Після розгляду усіх обставин та наданих доказів суд виносить рішення стосовно ваших вимог.

Існує кілька варіантів винесеного рішення:
1. Позов задоволено повністю.
Це означає, що суд визнає вашу правоту.
2. Позов задоволено частково.
Зазвичай, у таких випадках суд може переглянути суму накладеного на вас штрафу або повернути адміністративний протокол на перегляд до ДАІ.
3. Відмовлено у задоволенні позову.
Суд може не підтримати ваші вимоги і в такому випадку винесе рішення про відмову у задоволенні вашого позову. Таке рішення означає, що суд згоден з протоколом про правопорушення і вважає правомірним винесення постанови про стягнення штрафу (детальніше про процедуру сплати штрафу).

Згідно з КАСУ5 ви маєте право подати апеляцію. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції (місцевий адміністративний суд) подається протягом десяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який прийняв оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, що її подала, до суду апеляційної інстанції.

ПІДВЕДЕМО ПІДСУМКИ:

Не варто боятися відстоювати свої інтереси у суді. Суд – це орган, який вирішує сперечання між вами та інспектором. Своїм зверненням до суду ви поставили під сумнів дії співробітника ДАІ, і саме інспектору доведеться захищати свою позицію. Пам'ятайте, головний принцип законодавства України полягає в наступному: вина будь-якого громадянина, обвинуваченого у правопорушенні, має бути доведена всебічно і повно. Ви не зобов'язані доводити, що не порушували. У даному виді судового розгляду обов'язок доводити вашу провину покладається на співробітників ДАІ, і всі сумніви тлумачаться на вашу користь. Це і є відомий принцип презумпції невинуватості, закріплений у ст. 62 Конституції України.

5Статті 185 та 186 КАСУ

Розділ 13. Скарга на неправомірні дії працівника ДАІ

Процедура складання адмінпротоколу
Європротокол

Розділ 15. Процедура сплати штрафу