Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Головна  /  Юридична допомога водiям  /  Клопотання про перенесення розгляду справи за місцем проживання або реєстрації ТЗ

Клопотання про перенесення розгляду справи за місцем проживання або реєстрації ТЗ

__________ до компетентних органів, які здійснюють
заходи процесуального примусу в адміністративних
справах. (в нашому випадку – інспектору ДПС П.І.П.)
___________________ від ПІБ
___________________ (місце проживання)
 
КЛОПОТАННЯ
Про перенесення розгляду справи за місцем проживання правопорушника, місцем реєстрації автомобіля
(згідно з ч. 1 ст. 268 КУпАП: «особа, яка притягається
до адміністративної відповідальності, має право заявляти клопотання»)

«___»_____________201_ року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП. Відповідно до ч. 1 ст. 276 КупАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Як видно з матеріалів справи, місце вчинення правопорушення, в якому мене обвинувачують, збігається з місцем складення стосовно мене протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Дана територіальна одиниця значно віддалена від місця мого проживання. Термін мого подальшого перебування в місцевості, де складено протокол, досить обмежений, а розгляд справи на даний час унеможливлюється необхідністю скористатися правовою допомогою (про що заявлено клопотання). Повторний приїзд на розгляд справи до даної місцевості значно ускладнений територіальною віддаленістю та суворою трудовою дисципліною за місцем роботи. У зв’язку з цим моя явка на розгляд справи може стати взагалі неможливою, що значно ускладнить своєчасність розгляду справи. А в разі розгляду справи за моєї відсутності з поважних причин будуть порушені принципи повноти, всебічності та об’єктивності розгляду справи, що неодмінно призведе до скасування винесеної постанови по справі.

Для таких та інших подібних випадків законодавцем створено норму – ч. 2 ст. 276 КУпАП, згідно з якою справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121-126, 127-1-129, ч. 1, 2, 3 та 4 статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Таким чином, із урахуванням зазначених обставин, розгляд справи про адміністративне правопорушення буде доречніше здійснити за місцем мого проживання, що в повній мірі відповідатиме завданням забезпечення всебічного, повного і об’єктивного з'ясування обставин по справі. Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 268, ч. 2 ст. 276 КУпАП

ПРОШУ:
1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
2. Розгляд даної справи про адміністративне правопорушення здійснювати за місцем мого проживання/за місцем реєстрації автомобіля.
3. Про дату, час та місце розгляду справи попередньо повідомити письмово та в телефонному режимі, відповідно до чинного законодавства.

«___»_________201__року

______________

________________________

підпис

ПІБ
Адресу зазначено в протоколі

 
Обов’язковий запис у графі «Пояснення»:
«Мною заявлено клопотання про перенесення розгляду справи за місцем проживання».

Зразки клопотань

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Закон України "Про міліцію"

Клопотання про перенесення дати розгляду справи


 
comments powered by Disqus