Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Головна  /  Читати ПДР України онлайн  /  Знаки номерні транспортних засобів (ДСТУ 4278:2006)
Згідно зі ст. 34 Закону України «Про дорожній рух», на транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення) оформлюються та видаються реєстраційні документи і закріплюються номерні знаки, що відповідають національному стандарту України.
На автотранспорт видаються два номерних знаки; на мототранспорт, мопед, причіп і напівпричіп – один.
Номерні знаки на транспортних засобах повинні відповідати держреєстрації засобу, розташовуватися у відповідному місці, не повинні бути закритими чи забрудненими.
Нижче наведені витяги з відповідного національного стандарту України.


«Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила використання» (витяг з Національного стандарту України ДСТУ 4278:2006 з урахуванням Зміни №5, затвердженої наказом №536 від 01.12.2010 Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики)

Даний стандарт розроблений Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України.
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт встановлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, правила застосування номерних знаків (далі – знаки) для:
- транспортних засобів усіх типів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та підлягають державній реєстрації та обліку: автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів;
- транспортних засобів, які належать військовим частинам, об’єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України;
- транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування: велико­тоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільсько­господарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
Знаки номерні транспортних засобів
ТИП 1
ТИП 1
Підтип 1-1. Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів.
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
1234 - порядковий номер;
АВ - літеросполука, що позначає серію.
Підтип 1-2. Знаки для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензії на перевезення пасажирів, відповідно до діючого законодавства
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
4231 - порядковий номер;
АВ - літеросполука, що позначає серію.
ТИП 1
ТИП 2
Підтип 1-3. Задні знаки для автотранспорту з неформатним місцем кріплення номерного знаку
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
8004 - порядковий номер;
ВХ - літеросполука, що позначає серію.
Підтип 2-1. Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видаються підприємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
22 - код адміністративно-територіальної належності;
АН - літеросполука, що позначає серію.;
0880 - порядковый номер.
ТИП 2
ТИП 3
Підтип 2-2. Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, у випадку їх реалізації підприємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
Т1 - познака, яка свідчить, що знак видається торгівельній органі­зації, яка займається реалізацією транспортних засобів (познака може змінюватись від Т0 до Т9);
АН - літеросполука, що позначає серію.;
0880 - порядковый номер.
Підтип 3-1. Знаки для всіх типів та моделей мопедів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
ВТ - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
2222 - порядковый номер.
АА - літеросполука, що позначає серію;
ТИП 3
ТИП 3
Підтип 3-2. Знаки для разових поїздок для всіх типів та моделей мопедів, крім тих, які видаються підприємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
11 - код адміністративно-територіальної належності;
АА - літеросполука, що позначає серію.;
2222 - порядковый номер.
Підтип 3-3. Знаки для разових поїздок для всіх типів та моделей мопедів, у випадку їх реалізації через підприємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
Т1 - познака, яка свідчить, що знак видається торгівельній органі­зації, яка займається реалізацією транспортних засобів (познака може змінюватись від Т0 до Т9);
АА - літеросполука, що позначає серію.;
2222 - порядковый номер.
ТИП 4
ТИП 5
Підтип 4-1. Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу
Позначення на знаку:
D - познака призначення;
123 - код (цифри від 001 до 199 означають код держави диплома­тич­ної установи, від 200 до 299 означають код міжнародної організації, від 300 до 399 означають код держави консульської установи);
004 - порядковый номер.
Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них транспортних засобів Позначення на знаку:
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
1234 - порядковий номер;
АВ - літеросполука, що позначає серію.
ТИП 6
ТИП 6
Підтип 6-1. Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
22 - код адміністративно-територіальної належності;
8320 - порядковий номер;
АВ - літеросполука, що позначає серію.
Підтип 6-2. Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності; Т1 - познака, яка свідчить, що знак видається торгівельній організації, яка займається реалізацією транспортних засобів (познака може змінюватись від Т0 до Т9);
2452 - порядковий номер;
АА - літеросполука, що позначає серію.
ТИП 7
ТИП 7
Підтип 7-1. Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб
Позначення на знаку:
01 - код адміністративно-територіальної належності;
START 01 - текст індивідуального замовлення.
Підтип 7-2. Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб
Позначення на знаку:
01 - код адміністративно-територіальної належності;
РОКІ 02 - текст індивідуального замовлення.
ТИП 8
ТИП 9
Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, само­хідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліора­тивних машин, сільсько­господарської техніки та механізмів
Позначення на знаку:
32419 - порядковий номер;
АА - літеросполука, що позначає серію.
Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних приче­пів, автобусів, самохідних машин та механізмів Збройних Сил України
Інформаційний зміст знаку визначається у встановленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.
ТИП 10
ТИП 11
Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних причепів Збройних Сил України
Інформаційний зміст знаку визначається у встановленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.
Знаки для відомчих транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України
Позначення на знаку:
01 - код адміністративно-територіальної належності;
3412 - порядковый номер.
ТИП 12
ТИП 12
Підтип 12-1. Знаки для великотоннажних транспортних засобів великої вантажності та інших технологічних транспортних засобів
Позначення на знаку:
11421 - порядковий номер;
Т - познака, яка свідчить, що знак видається на транспортний засіб великої вантажності та інші технологічні транспортні засоби;
АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність..
Підтип 12-2. Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для всіх великотоннажних транспортних засобів та інших техно­логічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реалізації
Позначення на знаку:
UA – символ державної належності;
ТР - познака, що свідчить про те, що знак транзитний;
АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;
2222 - порядковый номер.
Коди і літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність
КодСполучення літерНалежність
01АКАвтономна Республіка Крим
02АВВінницька область
03АСВолинська область
04АЕДніпропетровська область
05АНДонецька область
06АМЖитомирська область
07АОЗакарпатська область
08АРЗапорізька область
09АТІвано-Франківська область
10АIКиївська область
11ААм. Київ
12ВАКіровоградська область
13ВВЛуганська область
14ВСЛьвівська область
15ВЕМиколаївська область
16ВНОдеська область
17ВIПолтавська область
18ВКРівненська область
19ВМСумська область
20ВОТернопільська область
21АХХарківська область
22ВТХерсонська область
23ВХХмельницька область
24САЧеркаська область
25СВЧернігівська область
26СЕЧернівецька область
27СНм. Севастополь
Знаки типу 1, 4, 5, 7, 11, що виготовляються з металу або пластмаси відповідно до діючих нормативних документів, повинні бути покриті світлоповертаючою плівкою.
Знаки на транспортних засобах необхідно встановлювати тільки в місцях, передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника.
Знаки типу 7 є власністю особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку дорожнього транспортного засобу дозволено закріплювати номерні знаки типу 7 за іншим дорожнім транспортним засобом, що має бути оформлено у встановленому порядку.
Лiтеросполуки, які можна використовувати для позначення серії знаків
За потреби повний текст даного стандарту ви можете отримати з офіційних джерел.

Зміст цієї сторінки захищено авторським правом. Копіювання, передрук, або використання матеріалів даної сторінки для відтворення, переносу на інші носії інформації ЗАБОРОНЕНО і переслідується відповідно до чинного законодавства.

© ТОВ «Видавництво «Моноліт»