Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Головна  /  Юридична допомога водiям  /  Клопотання про перенесення дати розгляду справи

Клопотання про перенесення дати розгляду справи

__________ до компетентних органів, які здійснюють
заходи процесуального примусу в адміністративних
справах. (в нашому випадку – інспектору ДПС П.І.П.)
___________________ від ПІБ
___________________ (місце проживання)
 
КЛОПОТАННЯ
Про перенесення дати розгляду справи
(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП: «особа, яка притягається
до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання»)

«___»_____________201_ року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

За вчинення інкримінованого мені адміністративного правопорушення передбачене покарання, мінімальний та максимальний розмір якого значно відрізняється. Відповідно до ч. 2 ст. 33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Крім того, згідно зі ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. На даний момент неможливо з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують чи обтяжують вину та ступінь вини. Також неможливо надати відомості, що характеризують мій майновий стан та мене особисто. Для підготовки та подання таких документів в якості доказів потрібен певний час. Всі ці обставини підлягають безумовному встановленню, оскільки впливають на відповідальність та її міру. У зв’язку із зазначеним, розгляд справи на даний час неможливий та підлягає відкладенню на деякий час. Враховуючи викладене, керуючись ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 268, ст. 280 КУпАП, з метою всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності до закону.

ПРОШУ:
1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
2. Перенести розгляд даної справи про адміністративне правопорушення на іншу дату.
3. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

«___»_________201__року

______________

________________________

підпис

ПІБ
Адресу зазначено в протоколі

 
Обов’язковий запис у графі «Пояснення»:
«Мною заявлено клопотання про перенесення дати розгляду справи»

Клопотання про перенесення розгляду справи за місцем проживання або реєстрації ТЗ

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Закон України "Про міліцію"

Клопотання про забезпечення права на захист


 
comments powered by Disqus