Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;
Головна  /  Читати ПДР України онлайн  /  Розділ 31. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання
31.1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації.
Коментарі експерта
Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання є факторами, що впливають на безпеку дорожнього руху, тому в Кримінальному кодексі України (ст. 287) передбачена відповідальність за випуск в експлуатацію запевне технічно несправного транспортного засобу, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під дією лікарських препаратів, що знижують увагу водія і швидкість його реакції, або не мають права керування транспортним засобом, або інше грубе порушення правил експлуатації автомобіля, які забезпечують безпеку дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, що призвело до нанесення каліцтв середньої тяжкості або тяжких каліцтв потерпілому або його смерті.
Згідно зі статтею 287 Кримінального Кодексу України, винні у порушенні правил експлуатації транспортного засобу караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого.
31.2. Забороняється експлуатація тролейбусів і трамваїв за наявності будь-якої несправності, зазначеної в правилах технічної експлуатації цих транспортних засобів.
Коментарі експерта
Перелік несправностей тролейбусів і трамваїв, за наявності яких забороняється їх експлуатація, міститься в Правилах технічної експлуатації цих транспортних засобів та відомчих інструкціях, що зберігаються в тролейбусному і трамвайному депо.
31.3. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством:
а)у разі їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху;
Коментарі експерта
Вузли та агрегати, призначені для встановлення на один транспортний засіб, неприпустимо самостійно встановлювати на інший транспортний засіб, що знаходиться в експлуатації. У разі якщо транспортний засіб переобладнаний або укомплектований вузлами і агрегатами, які призначені для встановлення на інші транспортні засоби, таке переобладнання має бути узгоджене із заводомвиробником або уповноваженою на те організацією (пункт 32.1 є)) після проведення досліджень, пов’язаних з безпечністю переобладнаного транспортного засобу. Дослідження з безпечності транспортного засобу можуть проводитися тільки організацією, що має ліцензію на дослідження переобладнаних або новостворених транспортних засобів. Повний перелік організацій, що мають ліцензію на дослідження переобладнаних або новостворених транспортних засобів, можна дізнатися в «ДержавтотрансНДІпроект».
б)якщо вони не пройшли обов’язковий технічний контроль (для транспортних засобів, що підлягають такому контролю); (№1029 від 26.09.2011)
Коментарі експерта
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспортні засоби, що підлягають проходженню обов’язкового технічного контролю, мають пройти його у встановленому порядку в органах МВС України.
Слід зазначити, що кожен водій зобов’язаний стежити за технічним станом свого транспортного засобу і контролювати його.
в)якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів
Коментарі експерта
Розміри номерного знака, нанесення символів, цифр і букв, їхня ширина, висота і колір зображення визначаються ДСТУ 3650:2004 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови» та ДСТУ 4278:2006 «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування».
Забороняється самостійно змінювати розміри, форму, колір знака або наносити додаткові зображення, а також покривати номерні знаки захисними матеріалами, які можуть погіршити їх видимість.
г)у разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв.
Коментарі експерта
Самостійне обладнання транспортних засобів спеціальними світловими або звуковими пристроями заборонене. Слід пам’ятати, що, відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв і номерних знаків на службових транспортних засобах» від 30.03.2005 № 567/2005, спеціальні світлові сигнальні пристрої синього кольору та звукові сигнальні пристрої можуть встановлюватися на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, або на транспортних засобах міліції, оперативних або спеціальних транспортних засобах військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, служб безпеки дорожнього руху, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, служб інкасації та перевезення цінностей Національного банку України та банків України, Управління державної охорони України за наявності спеціального дозволу, який видається відповідним органом МВС України.
Спеціальні світлові сигнальні пристрої червоного, зеленого кольорів можуть встановлюватися виключно на транспортних засобах підрозділів поліції України та Управління державної охорони України.
31.4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
Комментарии эксперта
31.4.1.Гальмові системи:
а)змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмову рідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника;
Коментарі експерта
Однією з основних умов забезпечення безпеки дорожнього руху є справність гальмових систем транспортного засобу, тому самостійно змінювати конструкцію цих систем заборонено.
Слід пам’ятати, що використання гальмових рідин, що не відповідають національним стандартам або не передбачені заводом-виробником для конкретної моделі транспортного засобу, а також змішування різних гальмових рідин може викликати розбухання гумотехнічних виробів гальмових систем та призвести до заклинювання їхніх рухомих елементів.
Роботи зі зміни конструкції гальмових систем можна виконувати тільки з дозволу заводу-виробника конкретного транспортного засобу або з письмового дозволу уповноваженого на те органу.
б)під час дорожніх випробувань робочої гальмової системи перевищуються такі значення:
Тип транспортного засобу Гальмовий шлях, м, не більше ніж
Легковіавтомобілі та їхнімодифікації для перевезеннявантажів14,7
Автобуси18,3
Вантажніавтомобілі з дозволеною максимальною масою до 12 т включно18,3
Вантажніавтомобілі з дозволеною максимальною масоюпонад 12 т19,5
Автопоїзди, тягачами яких є легковіавтомобілі та їхнімодифікації для перевезеннявантажу16,6
Автопоїзди, тягачами яких є вантажніавтомобілі19,5
Двоколіснімотоцикли і мопеди7,5
Мотоцикли з причепом8,2
Нормативне значення гальмового шляху для транс­портних засобів випуску до 1988 року допускається перевищувати не більше ніж на 10 відсотків значення, поданого в таблиці.
Коментарі експерта
Примітка 1.Випробуванняробочоїгальмовоїсистеми проводиться на горизонтальній ділянці дороги з рівним, сухим, чистим цементо- абоасфальтобетонним покриттям при швидкості транспортного засобу на початок гальмування: 40 км/год – для автомобілів, автобусів і автопоїздів; 30 км/год – для мотоциклів, мопедів за методом одноразового впливу на органи керування гальмовою системою. Результати випробування вважаються незадовільними, якщо під час гальмування транспортний засіб розвертається на кут більше 8 градусів або займає смугу руху більше ніж 3,5 м.
Коментарі експерта
Примітка 2:Гальмовий шлях вимірюється з моменту натискання на гальмову педаль (рукоятку) до повної зупинки транспортного засобу;
Коментарі експерта
Сучасне гальмове керування транспортних засобів може складатися з декількох гальмових систем. Згідно з ДСТУ UN/ECE R13-09: 2002 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій М, N і О стосовно гальмування», будь-який транспортний засіб, що бере участь у дорожньому русі, обов’язково має бути обладнаний трьома гальмовими системами: робочою, запасною (аварійною) і стоянковою.
У якості додаткових гальмових систем можуть використовуватися: допоміжна, зупинкова і гальмова система керування гальмами причепа.
Робоча гальмова система призначена для регулювання швидкості руху транспортного засобу, а також зниження швидкості до повної зупинки транспортного засобу в будь-яких дорожніх умовах.
Запасна гальмова система призначена для зупинки транспортного засобу із втратою ефективності у разі виходу з ладу робочої гальмової системи.
Стоянкова гальмова система призначена для утримання транспортного засобу в нерухомому стані відносно дороги незалежно від наявності ухилу на ній.
Допоміжною гальмовою системою мають обладнуватися транспортні засоби, рух яких здійснюється в гірській місцевості (гальма-сповільнювачі та ретардери).
Зупинковою гальмовою системою обладнуються автобуси, які здійснюють масове перевезення людей. Зупинкова гальмова система не дозволяє починати рух водієві автобуса від зупинки з відчиненими дверима.
Гальмова система керування гальмами причепа встановлюється на транспортних засобах, допущених до експлуатації у складі з причепом, напівпричепом або причепом-розпуском.
Процес гальмування транспортного засобу займає деякий час, а шлях, який проїде транспортний засіб під час гальмування, значною мірою залежить від його початкової швидкості гальмування. Якщо на проїзній частині залишилися сліди гальмування транспортного засобу, то досить точно гальмовий шлях транспортного засобу може бути описаний залежністю:
гальмовий шлях транспортного засобу
де ST- відстань, яку проїде транспортний засіб, м;
VH і Vk- відповідно швидкість на початку гальмування і наприкінці гальмування, км/год;
ФБЛ- коефіцієнт зчеплення дороги, визначається під час протягування заблокованого колеса дорогою:
гальмовий шлях транспортного засобу
де PT - сила, з якою тягнеться колесо, Н;
G – вага, з якою колесо притискається до дороги, Н.
Відомо, що зупинний шлях (SOCT) транспортного засобу набагато більший за гальмовий, тому для його визначення необхідно врахувати час реакції водія і час зростання уповільнення, тобто інтенсивність спрацьовування гальмової системи:
гальмовий шлях транспортного засобу
де tP- час реакції водія, с;
t3- час зростання уповільнення, с.
Якщо в процесі гальмування буде забезпечений рух транспортного засобу без блокування його коліс, то зупинний гальмовий шлях може бути визначений за допомогою залежності:
гальмовий шлях транспортного засобу
де JCPmax- середнє досягнуте уповільнення (м/с2) транспортного засобу в процесі гальмування без блокування його коліс, яке можна визначити за залежністю:
гальмовий шлях транспортного засобу
де f1 і f2- відповідно безрозмірні реалізовані зчеплення передньої і задньої осей транспортного засобу, величина яких залежить від його початкової швидкості гальмування, навантаження, що припадає на відповідні колеса, жорсткості шин і кута закрутки шин на дорозі з відповідним коефіцієнтом зчеплення;
a, b і hq- відповідно координати розташування центру мас транспортного засобу до передньої осі, до задньої осі і висота над рівнем дороги, м;
L - колісна база транспортного засобу.
Більшість сучасних транспортних засобів обладнується антиблокувальними системами, які не допускають блокування коліс транспортного засобу, для того щоб зберегти його керованість, тобто дати можливість водієві змінити траєкторію руху транспортного засобу в разі виникнення небезпеки для подальшого руху. У цьому випадку зупинний гальмовий шлях транспортного засобу можна визначити за допомогою залежності:
гальмовий шлях транспортного засобу
где ε - безрозмірний коефіцієнт використання сили зчеплення антиблокувальною системою;
jcpmax - середнє досягнуте уповільнення (м/с2) транспортного засобу у відповідних дорожніх умовах без антиблокувальної системи за максимальних реалізованих зчеплень передньої і задньої осей транспортного засобу (можна визначити за допомогою залежності 31.5). Коефіцієнт ε визначається експериментальним шляхом для кожної серії транспортних засобів, обладнаної антиблокувальною системою, на сертифікаційних полігонах згідно з міжнародними вимогами, яким відповідає стандарт ДСТУ UN/ECE R13-09:2002 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій М, N і О стосовно гальмування».
Транспортні засоби з антиблокувальними системами допускаються до експлуатації, якщо коефіцієнт використання сили зчеплення антиблокувальною системою знаходиться в діапазоні 0,75 ÷ 1 для будь-яких погодно-кліматичних умов експлуатації.
в)порушено герметичність гідравлічного гальмового приводу;
Коментарі експерта
Порушення герметичності елементів гідравлічного гальмового приводу може призвести до зниження ефективності гальмування транспортного засобу або повної відмови гальмового керування, що неприпустимо, тому Правилами дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів з такою несправністю.
Виявити порушення герметичності гідравлічного гальмового керування можна шляхом візуального огляду елементів гальмового приводу (головного гальмового циліндра, трубопроводів, робочих гальмових циліндрів, а також регулятора гальмових сил і модуляторів ABS у разі їхньої наявності).
г)порушено герметичність пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу, що спричиняє зменшення тиску повітря при непрацюючому двигуні більш як на 0,05 МПа (0,5 кГс/кв.см) за 15 хв. у разі приведення в дію органів керування гальмовою системою;
Коментарі експерта
У пневматичному гальмовому керуванні на відміну від гідравлічного використовується не гальмова рідина, а стиснене до 0,8 МПа повітря, тому, якщо зменшення тиску повітря через з’єднувальні елементи гальмового приводу (гальмовий кран, трубки, гальмові камери, а також регулятори і модулятори ABS за їхньої наявності) становить більш ніж 0,05 МПа за 15 хвилин при вимкненому двигуні, експлуатація транспортного засобу має бути припинена. Величина тиску стисненого повітря і його падіння контролюється за допомогою пневматичного манометра, встановленого на панелі приладів водія.
ґ)не працює манометр пневматичного або пневмогідравлічного гальмового приводу;
Коментарі експерта
Оскільки пневматичний манометр є засобом контролю технічного стану гальмового керування, експлуатація транспортного засобу за його несправності заборонена.
д)стоянкова гальмова система при відключеному від трансмісії двигуні не забезпечує нерухомий стан:
-транспортних засобів з повним навантаженням – на уклоні не менше ніж 16 %;
-легкових автомобілів, їхніх модифікацій для перевезення вантажів, а також автобусів у спорядженому стані – на уклоні не менше ніж 23 %;
-вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані – на уклоні не менше ніж 31 %;
Коментарі експерта
е)не замикається важіль (рукоятка) стоянкової гальмової системи в робочому положенні;
Коментарі експерта
Невиконання даної вимоги Правил дорожнього руху ставить під загрозу безпеку дорожнього руху, оскільки важіль (рукоятка) увімкнення гальмової системи, у якого не працює замикаючий пристрій, може розгальмувати транспортний засіб і спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди, що категорично неприпустимо.
31.4.2.Рульове керування:
а)сумарний люфт у рульовому керуванні перевищує такі граничні значення:
Тип транспортного засобу Граничнезначеннясумарного люфту, град, не більшеніж
Легковіавтомобілі та вантажніавтомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т10
Автобуси з дозволеною максимальною масою до 5 т10
Автобуси з дозволеною максимальною масоюпонад 5 т20
Вантажніавтомобілі з дозволеною максимальною масоюпонад 3,5 т20
Автомобілі і автобуси, зняті з виробництва25
Коментарі експерта
ПДР: Рульове керування
У Правилах зазначається максимально допустимий люфт рульового керування, який має знаходитися в межах, зазначених у таблиці, і не суперечити ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги з безпеки технічного стану та методи контролю».
Слід зазначити, що підвищений люфт рульового керування істотно ускладнює можливість відстеження водієм траєкторії руху під час збільшення швидкості руху транспортного засобу і впливає на його керованість і стійкість.
б)є не передбачені конструкцією відчутні взаємні переміщення деталей і вузлів рульового керування або переміщення їх відносно кузова (шасі, кабіни, рами) транспортного засобу; нарізні з’єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані;
Коментарі експерта
Надійність кріплення елементів рульового керування забезпечує безпеку дорожнього руху, тому взаємне переміщення зазначених елементів, не передбачене конструкцією транспортного засобу, неприпустиме.
в)зіпсований або відсутній передбачений конструкцією підсилювач рульового керування або рульовий демпфер (на мотоциклах);
Коментарі експерта
Підсилювач рульового керування транспортного засобу або рульовий демпфер (на мотоциклах) забезпечують безпечне керування транспортним засобом, тому, якщо вони несправні або працюють з порушенням вимог заводу-виробника, експлуатація транспортного засобу забороняється.
г)у рульовому керуванні встановлено деталі із слідами залишкової деформації та іншими дефектами, а також застосовано деталі і робочі рідини, що не передбачені для даної моделі транспортного засобу або не відповідають вимогам підприємства-виробника.
Коментарі експерта
Встановлення пошкоджених деталей або використання в рульовому керуванні рідин, не призначених для цих цілей, може призвести до виникнення дорожньо-транспортної пригоди, тому Правилами дорожнього руху категорично забороняється експлуатація транспортних засобів з таким рульовим керуванням.
31.4.3.Зовнішні світлові прилади:
а)кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу;
Коментарі експерта
Зміна кількості, типу, кольору, розміщення та режиму роботи зовнішніх світлових приладів може спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди, тому Правилами дорожнього руху з метою забезпечення безпеки на проїзній частині забороняється самостійно переобладнувати транспортний засіб.
б)порушено регулювання фар;
Коментарі експерта
Регулювання світла фар має відповідати вимогам ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги з безпеки технічного стану та методи контролю» і здійснюватися відповідно до інструкції заводу-виробника. Якщо транспортний засіб обладнаний компенсаторами навантаження, регулювати фари необхідно після кожної зміни навантаження.
в)не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
Коментарі експерта
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час зустрічного роз’їзду транспортних засобів даним пунктом Правил забороняється експлуатація транспортних засобів, у яких не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла.
г)на світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типу даного світлового приладу;
Коментарі експерта
Відсутність розсіювачів на світлових приладах так само, як і використання ламп, що не відповідають вимогам заводу-виробника транспортного засобу, може погіршити видимість у напрямку руху або засліпити водіїв зустрічного транспорту, тому Правилами забороняється експлуатація транспортних засобів із такими світловими пристроями.
ґ)на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування або покриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
Коментарі експерта
Нанесення тонувальних матеріалів на світлові пристрої може спровокувати виникнення дорожньотранспортної пригоди, особливо в умовах недостатньої видимості, тому наносити їх на світлові пристрої заборонено Правилами дорожнього руху.
Примітка 1.Мотоцикли (мопеди) можуть бути додатково обладнані однією протитуманною фарою, інші механічні транспортні засоби – двома. Протитуманні фари повинні розміщуватися на висоті не менше 250 мм від поверхні дороги (але не вище фар ближнього світла) симетрично до поздовжньої осі транспортного засобу і не далі 400 мм від зовнішнього габариту за шириною.
Коментарі експерта
ПДР: Зовнішні світлові прилади
Протитуманні фари, які не входили до комплекту транспортного засобу, можуть встановлюватися в індивідуальному порядку власниками транспортних засобів. Протитуманні фари в темну пору доби мають використовуватися тільки разом із ближнім або дальнім світлом фар. В умовах недостатньої видимості протитуманні фари можна використовувати як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом фар.
Примітка 2.Дозволяється встановлювати на транспортних засобах один або два задні протитуманні ліхтарі червоного кольору на висоті 400-1200 мм і не ближче 100 мм до ліхтарів сигналу гальмування.
Коментарі експерта
ПДР: Зовнішні світлові прилади
Задні протитуманні ліхтарі не мають загороджувати номерні розпізнавальні знаки і не повинні їх засвічувати.
Примітка 3.Увімкнення протитуманних фар, задніх протитуманних ліхтарів повинно здійснюватися одночасно з увімкненням габаритних вогнів і освітленням номерного знака (ближнім або дальнім світлом фар).
Коментарі експерта
Щоб уникнути неправильного сприйняття габаритів транспортного засобу іншими водіями, протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі слід вмикати одночасно з увімкненням габаритних вогнів.
Примітка 4.На легковому автомобілі і автобусі дозволяється встановлювати один або два додаткові немиготливі сигнали гальмування червоного кольору на висоті 1150-1400 мм відповерхні дороги;
Коментарі експерта
ПДР: Зовнішні світлові прилади
Додаткові сигнали гальмування мають вмикатися одночасно з основними сигналами гальмування. Вони призначені для своєчасного інформування водіїв, що рухаються позаду, про початок гальмування.
31.4.4.Склоочисники і склообмивачі вітрового скла:
а)не працюють склоочисники;
Коментарі експерта
ПДР: Склоочисники і склообмивачі вітрового скла
З метою підвищення безпеки дорожнього руху та запобігання погіршенню видимості дороги, викликаному скупченням на лобовому склі крапель води під час дощу або туману, пилу, бруду, що піднімаються транспортними засобами з поверхні дороги, транспортні засоби мають бути обладнані склоочисниками.
б)не працюють передбачені конструкцією транс­портного засобу склообмивачі;
Коментарі експерта
ПДР: Склоочисники і склообмивачі вітрового скла
Склоомивачі призначені для запобігання налипанню бруду на лобовому склі транспортного засобу, тому експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо вони не працюють.
31.4.5.Колеса і шини:
а)шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів – 2,0 мм, мотоциклів і мопедів – 0,8 мм.
 Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів;
Коментарі експерта
Залишкова висота малюнка протектора шини встановлена Правилами дорожнього руху для забезпечення необхідного зчеплення коліс із дорогою. Чим більше залишкова висота малюнка протектора, тим вище ефективність гальмування транспортного засобу та його стійкість.
Висоту малюнка протектора шини, яка зношена рівномірно, визначають на ділянці бігової доріжки, обмеженої прямокутником, ширина якого дорівнює половині ширини бігової доріжки, довжина – 1/6 довжини її кола (1/6 довжини кола дорівнює довжині дуги, хорда якої дорівнює радіусу), а шин, які зношені нерівномірно, – на кількох ділянках із різним зносом, сумарна площа яких має таку ж величину (ДСТУ 3649:2010).
Не допускається встановлення на транспортний засіб шин, якщо висота малюнка протектора здвоєних коліс відрізняється між собою більш ніж на 5 мм (ДСТУ 3649:2010).
б)шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини;
Коментарі експерта
Пошкодження шин, відшарування протектора і боковини можуть викликати різке спускання повітря і навіть призвести до розриву шини під час руху транспортного засобу, що негативно впливає на його стійкість, а в разі пошкодження передніх шин – і до втрати керованості.
Шини мають бути без пошкоджень (проколів, порізів), що оголюють корд або брекер, а також відшарувань і здуття протектора. Неприпустима наявність предметів між шинами здвоєних коліс транспортного засобу, а також у канавках малюнка протектора. Не допускається заміна золотників заглушками, пробками та іншими пристосуваннями (ДСТУ 3649:2010).
в)шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу;
Коментарі експерта
Встановлення шин, що не відповідають моделі транспортного засобу, може спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди, тому Правилами дорожнього руху забороняється їх встановлення на транспортні засоби.
г)нна одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі і неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора – для вантажних автомобілів;
Коментарі експерта
Шини з різними малюнками протектора або різних конструкцій по-різному поводяться під час гальмування і маневрування транспортного засобу, що може порушити керованість і стійкість транспортного засобу, тому встановлення шин із різним малюнком протектора або різних за конструкцією шин на одну вісь транспортного засобу заборонене даним пунктом Правил дорожнього руху України. Згідно з ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги до безпеки технічного стану та методи контролю», не допускаються до експлуатації транспортні засоби, у яких на одній осі встановлені шини різних розмірів, типів конструкцій (радіальна, діагональна, камерна, безкамерна), моделей із різним малюнком протектора, призначені для використання в різні пори року, з шипами або ланцюгами протиковзання або без них.
ґ)на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальні шини, а на іншу (інші) – діагональні;
Коментарі експерта
Оскільки радіальні та діагональні шини мають різну еластичність, що впливає на стійкість і керованість транспортного засобу, Правилами дорожнього руху заборонене встановлення шин різних типів у зазначеній послідовності на передні та задні осі транспортного засобу.
д)на передній осі автобуса, який виконує міжміські перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на інших осях – шини, відновлені за другим класом ремонту;
Коментарі експерта
Оскільки автобуси, які здійснюють міжміські перевезення пасажирів, поза населеними пунктами можуть рухатися зі швидкістю до 90 км/год, а їхні шини можуть зазнавати підвищених динамічних навантажень, можлива розгерметизація відновлених шин, що призведе до втрати керованості автобусом і виникнення дорожньо-транспортної пригоди.
е)на передній осі легкових автомобілів і автобусів (крім автобусів, які виконують міжміські перевезення) встановлено шини, відновлені за другим класом ремонту;
Коментарі експерта
Слід пояснити, що до відновлених за першим класом ремонту належать шини (камерні та безкамерні) з відновленим малюнком протектора та ті, які до здачі в ремонт не мали наскрізних ушкоджень каркаса, брекера і бортів (за винятком проколів).
До відновлених за другим класом ремонту належать шини, які до відновлення крім проколів мали наскрізні і ненаскрізні пошкодження каркаса або брекера.
є)відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і ободів коліс;
Коментарі експерта
Відсутність деталей кріплення колеса може спровокувати виникнення дорожньо-транспортної пригоди, тому даним пунктом Правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска і обода якого-небудь колеса.
Примітка :У разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких проїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини.(№ 111 від 11.02.2013)
Коментарі експерта
31.4.6.Двигун:
а)вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищують установлені стандартами норми;
Коментарі експерта
Експлуатація транспортних засобів з підвищеною токсичністю або димністю відпрацьованих газів призводить до забруднення навколишнього середовища і виникнення загрози отруєння водія, пасажирів транспортного засобу та інших учасників дорожнього руху, тому Правилами дорожнього руху забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищують установлені стандартами України норми.
б)негерметична паливна система;
Коментарі експерта
Витік палива з паливної системи особливо небезпечний через високу ймовірність його загоряння від нагрітих деталей транспортного засобу, тому експлуатація транспортного засобу з негерметичною паливною системою заборонена Правилами дорожнього руху.
в)несправна система випускання відпрацьованих газів;
Коментарі експерта
Несправність системи випускання відпрацьованих газів призводить до підвищеного рівня шуму під час руху транспортного засобу, що негативно впливає на учасників дорожнього руху, тому експлуатація транспортного засобу з несправною системою випускання заборонена даним пунктом Правил дорожнього руху.
31.4.7.Інші елементи конструкції:
а)немає передбачених конструкцією транспортного засобу стекол, дзеркал заднього виду;
Коментарі експерта
Самостійно змінювати конструкцію транспортного засобу заборонено Правилами дорожнього руху, тому, якщо конструкцією передбачені які-небудь елементи в салоні транспортного засобу або зовні, знімати їх забороняється.
б)не працює звуковий сигнал;
Коментарі експерта
Оскільки звуковий сигнал є попереджувальним сигналом, який водій має право використовувати для запобігання дорожньо-транспортній пригоді, забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо звуковий сигнал несправний.
в) встановлено на скло додаткові предмети або нанесено покриття, які обмежують оглядовість з місця водія, і погіршують його прозорість, крім самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації про проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом, яка розміщується в правій верхній частині вітрового скла (на внутрішньому боці) транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю. (№ 46 від 23.01.2019)
Коментарі експерта

Примітка.На верхнійчастині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки. Дозволяється застосовувати тоновані стекла (крімд зеркальних), світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТ 5727-88. Дозволяється застосовувати занавіски на бокових вікнах автобусів;
Коментарі експерта
Відповідно до ДСТУ 3649:2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги до безпеки технічного стану та методи контролю», не допускається розміщувати предмети (за винятком талона технічного огляду в правій нижній частині вітрового скла та інших документів відповідно до законодавства) або наносити покриття, які обмежують оглядовість з місця водія, відволікають його увагу, погіршують прозорість скла і можуть стати причиною травмування учасників дорожнього руху. Як виняток, у верхній частині вітрового скла дозволяється використовувати смуги з прозорої кольорової плівки, ширина якої не перевищує мінімальної відстані між верхньою межею вітрового скла і зоною очищення склоочисників. За наявності зовнішніх дзеркал на легкових автомобілях дозволяється встановлювати на задньому склі жалюзі або шторки.
Світлопропускання вітрового скла має бути не менше 75 %, а всіх інших стекол – не менше 70 %. Світлопропускання стекол, які не належать до зони передньої оглядовості водія з його місця, може бути менше 70 % за умови встановлення зовнішніх дзеркал з обох боків транспортного засобу.
г)не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни, запори бортів вантажної платформи, запори горловин цистерн і паливних баків, механізм регулювання положення сидіння водія, аварійні виходи, пристрої для приведення їх у дію, привід керування дверима, спідометр, одометр, тахограф, пристрій для обігрівання і обдування скла;
Коментарі експерта
Несправності елементів, зазначених у даному пункті Правил дорожнього руху, можуть призвести до виникнення дорожньо-транспортної пригоди або до зниження рівня безпеки дорожнього руху, тому експлуатація транспортного засобу забороняється, якщо є хоча б одна з перелічених у даному пункті несправностей.
ґ)зруйновано корінний лист або центральний болт ресори;
Коментарі експерта
Руйнування корінних листів або центрального болта ресори може призвести до перекосу мостів транспортного засобу, відхилення його від заданого напрямку руху і виїзду за межі дороги або на смугу зустрічного руху, тому експлуатація транспортного засобу з такими несправностями заборонена Правилами дорожнього руху.
д)зіпсовано тягово-зчіпний або опорно-зчіпний пристрій тягача і причіпної ланки у складі автопоїзда, а також передбачені їхньою конструкцією страхувальні троси (ланцюги). Є люфти в з’єднаннях рами мотоцикла з рамою бокового причепа;
Коментарі експерта
Рух транспортного засобу з несправним тягово-зчіпним або опорно-зчіпним пристроєм може призвести до відриву причепа від тягача, втрати керованості і дорожньо-транспортної пригоди. Конструкція з’єднання рами мотоцикла з рамою бокового причепа не має допускати будь-якого люфту, бо наявність навіть найменшого зазору може призвести до швидкого руйнування з’єднувального пристрою і мимовільного відділення бокового причепа від мотоцикла.
е)відсутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій, грязезахисні фартухи і бризковики;
Коментарі експерта
Дана вимога Правил введена з метою пом’якшення ударів у разі зіткнення транспортних засобів, а також з метою недопущення заїзду легкових автомобілів під причепи та напівпричепи у разі попутних зіткнень, тому експлуатація транспортних засобів заборонена за відсутності хоча б одного з перелічених елементів. Відсутність бризковиків або брудозахисних фартухів може призвести до викиду бруду і каміння з-під коліс рухомого транспортного засобу, тому експлуатація автомобіля без цих елементів захисту також заборонена.
є)відсутні:
-медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, – на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусів, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж;
Коментарі експерта
Медична аптечка призначена для надання першої медичної допомоги в разі виникнення дорожньотранспортної пригоди, тому експлуатація транспортних засобів без неї заборонена. У транспортному засобі аптечка має зберігатися в закріпленому стані у місці, визначеному заводом-виробником. Якщо конструкцією транспортного засобу не передбачене місце для розміщення аптечки, вона має знаходитися в легкодоступному місці, де неможливий перегрів медикаментів в аптечці від двигуна або сонячних променів.
-знак аварійної зупинки (миготливий червоний ліхтар), який відповідає вимогам стандарту, – на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі;
Коментарі експерта
Знак аварійної зупинки є обов’язковим елементом, який водій повинен встановити на відстані 20 м у населеному пункті і 40 м за його межами у випадках, перелічених у пункті 9.10 а) і 9.10 б) цих Правил, тому експлуатація зазначених транспортних засобів без знака аварійної зупинки заборонена.
-на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т – противідкотні упори (щонайменше два);
Коментарі експерта
Відповідно до вимог пункту 28.2 б) цих Правил, водії вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т і автобусів повинні під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противідкотними упорами, тому їх експлуатація без противідкотних упорів заборонена.
-проблискові маячки оранжевого кольору на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м;
Коментарі експерта
Для позначення великовагових і великогабаритних транспортних засобів, а також для виділення їх із загального потоку їх необхідно обладнати проблисковими маячками помаранчевого кольору. За відсутності проблискових маячків експлуатація таких транспортних засобів забороняється.
-працездатний вогнегасник на легковому, вантажному автомобілі, автобусі.
Коментарі експерта
Примітка 1:Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком “Табличка оранжевого кольору”, що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.
Коментарі експерта
2:Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях.
 Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства(№934 від 03.09.2009);
Коментарі експерта
Вогнегасники так само, як і медична аптечка, повинні бути надійно закріплені в місцях, передбачених заводом-виробником транспортного засобу, за відсутності таких місць вогнегасник має знаходитися у легкодоступному місці.
ж)відсутні ремені безпеки та підголовники в транс­портних засобах, де їх установка передбачена конструкцією;
Коментарі експерта
Даний пункт Правил дорожнього руху введений з метою попередження тяжких травм у разі дорожньо-транспортної пригоди, тому експлуатація транспортних засобів за відсутності ременів безпеки і підголівників, передбачених конструкцією транспортного засобу, заборонена.
з)ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках;
Коментарі експерта
Ремінь безпеки є засобом захисту пасажирів і водія від отримання тяжких травм, тому експлуатація транспортних засобів з видимими пошкодженнями ременів безпеки заборонена.
и)на мотоциклі немає передбачених конструкцією дуг безпеки;
Коментарі експерта
Дуги безпеки в разі падіння мотоцикла забезпечують безпеку мотоцикліста, тому Правилами дорожнього руху забороняється експлуатація мотоцикла за відсутності у нього дуг безпеки, передбачених конструкцією.
і)на мотоциклах і мопедах немає передбачених конструкцією підніжок, на сідлі – поперечних рукояток для пасажира;
Коментарі експерта
ї)відсутні або несправні фари і задні габаритні ліхтарі транспортного засобу, що перевозить великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблискові маячки, світлоповертальні елементи, розпізнавальні знаки, передбачені пунктом 30.3 цих Правил.
Коментарі експерта
Відсутність або несправність фар і задніх габаритних ліхтарів транспортного засобу, що перевозить великогабаритний, великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблискових маячків, світлоповертальних елементів, розпізнавальних знаків може призвести до виникнення дорожньотранспортних пригод з тяжкими наслідками.
31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо – рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжних заходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил.
 У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4.7 («ї»; «д» – у складі автопоїзда) подальший рух заборонено до їх усунення. Водій несправного транспортного засобу повинен вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частини дороги.
Коментарі експерта
У разі виявлення несправностей, перелічених у цьому пункті Правил дорожнього руху, експлуатація транспортного засобу забороняється. У разі виявлення їх під час руху водій зобов’язаний негайно їх усунути, а якщо це зробити неможливо, водій може продовжити рух з дотриманням безпечної швидкості до найближчого місця ремонту або стоянки (якщо такий рух не заборонений Правилами), попередньо увімкнувши аварійну світлову сигналізацію, а якщо вона несправна або не працює, то позначивши свій транспортний засіб знаком аварійної зупинки.
31.6.Забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких:
а)робоча гальмова система чи рульове керування не дають змоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити маневр під час руху з мінімальною швидкістю;
Коментарі експерта
б)у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів;
Коментарі експерта
в)під час дощу або снігопаду не працює склоочисник з боку розміщення керма;
Коментарі експерта
г)зіпсований тягово-зчіпний пристрій автопоїзда.
Коментарі експерта
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху даним Пунктом Правил забороняється рух транспортних засобів у разі виникнення хоча б однієї з зазначених у цьому пункті несправностей.
31.7. Забороняється експлуатація транспортного засобу шляхом доставки його на спеціальний майданчик чи стоянку Національної поліції у випадках, передбачених законодавством.
Коментарі експерта
Порядок вилучення транспортного засобу описаний у ст. 265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зміст цієї сторінки захищено авторським правом. Копіювання, передрук, або використання матеріалів даної сторінки для відтворення, переносу на інші носії інформації ЗАБОРОНЕНО і переслідується відповідно до чинного законодавства.

© ТОВ «Видавництво «Моноліт»

 
comments powered by Disqus