Видавництво Моноліт +38(056)735-50-35 +38(095)931-39-89;

1.4 Склад крові

До складу крові входять плазма й формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити і тромбоцити.

Плазма крові на дев’яносто відсотків складається з води, в ній розчинені органічні й неорганічні речовини.

ГРУПИ КРОВІ

За наявності у крові тих чи інших речовин білкової природи розрізняють чотири групи крові.

Важно ВАЖЛИВО:

При переливанні обов’язково треба використовувати кров однакової групи!

ЕРИТРОЦИТИ

Еритроцити — червоні кров’яні тільця, які здатні приєднувати кисень і доставляти його до клітин організму, а зі клітин забирати вуглекислий газ. Кисень і вуглекислий газ приєднуються до еритроцитів завдяки вмісту в них білкової речовини — гемоглобіну.

ЛЕЙКОЦИТИ

Лейкоцити — це безбарвні кров’яні клітини, які виконують функцію захисту організму від чужорідних тіл, чужорідних мікроорганізмів і білків.

Захисну функцію лейкоцити реалізують так: своєю цитоплазмою вони поглинають чужорідні тіла й переварюють їх за допомогою своїх ферментів. Такий процес поглинання і переварювання називають фагоцитозом.

Гній, що утворюється при запаленнях, складається з «загиблих» лейкоцитів і переварених мікроорганізмів.

ТРОМБОЦИТИ

Тромбоцити — безбарвні, без’ядерні пластинки, які виконують в організмі захисну функцію.

Тромбоцити легко руйнуються через пошкодження кровоносних судин і з них до плазми потрапляє особливий фермент, який, взаємодіючи з розчинним білком фібриногеном, перетворює його на нерозчинний білок — фібрин. Нитки фібрину утворюють мережу в місці пошкодження кровоносної судини, яка затримує інші елементи крові, — таким чином формується кров’яний згусток (тромб), що закупорює кровоносну судину і припиняє кровотечу.

Малюнок, що ілюструє утворення тромбу, наведений нижче.

Утворення тромба

Підрозділ 1.3 Серцево-судинна система

Внутрішня кровотеча
Відкритий перелом

Підрозділ 1.5 Органи дихання


comments powered by Disqus